Walk and Talk

Når man har stress kan man ofte føle sig ensom og ikke helt forstået af sine omgivelser, derfor kan det hjælpe, at møde andre mennesker som er i samme situation.

Hvordan vælger du at se på livets udfordringer og muligheder?

Fokusere du på ofte det negative i givende situationer?

Eller tackler du det med god energi og positive briller på?

Det er udelukkende dig selv der bestemmer, hvad der får lov at fylde i din hverdag og i dit liv.

Hvis du mærker en uro i kroppen - du er ikke helt glad og tilfreds med livet, som det former sig for dig på nuværende tidspunkt. Du mangler overskud og energi, føler dig stresset og frem for alt, er det svært at finde glæden, så kunne et Walk & Talk forløb i naturen være et godt skub til dig der ønsker at skabe nye handlemuligheder, og bryde med gamle vaner og mønstre i hverdagen.

Jeg arbejder udfra Positiv Psykologi, som består i at finde de gode følelser og oplevelser. Hvordan man flytter fokus hen på det man gerne vil mere af, det man bliver glad for at lave.

Positiv Psykologi tager udgangspunkt i, hvordan man opnår mere livsglæde og trivsel i livet.

At sætte fokus på det, som gør dig glad, giver mening for dig og som lykkes for dig, frem for at fokusere på fejl og mangler.

I Positiv Psykologi arbejder man med tre kerneområder:

  1. Positive følelser
  2. Styrker
  3. Gode relationer

Gode oplevelser og hændelser i livet, giver dig positive følelser og tanker.

Det du vælger at fokusere på vokser også i din bevidsthed, når du arbejder med dine positive følelser og tanker, så bliver du mere opløftet samt glad, og ser livet mere optimistisk .

Med nogle nemme øvelser og metoder, kan jeg være med til at øge din trivsel , finde glæde og opnå en større tilfredshed, lykkefølelse ved livet.

 

Jeg tilbyder Walk & Talk forløb i skoven.

Fra 2 til 6 sessioner a´ 45 min. til 60 min. varighed.

Pris pr. session: 550 kr.